Wednesday, July 2, 2014

Giới Thiệu BẢN TIN số 10

Kính gởi quý Mục sư và con cái Chúa khắp nơi,

Bản Tin Số 10 của Liên Đoàn Nam Giới sẽ phát hành trong dịp Đại Hội Liên Hữu Báp Tít lần thứ 30 tại Atlanta, GA. Kính mời quý Mục sư và con cái Chúa đón đọc và ủng hộ.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.