Tuesday, July 1, 2014

NAM GIỚI ĐẮC THẮNG

Con cái Chúa, đặc biệt là nam giới, thường nghe hai câu Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 16:13-14, “13 Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. 14 Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.” Hai câu Kinh Thánh này rất ngắn, nhưng bối cảnh không đơn giản chút nào.
Tại sao sứ đồ Phao-lô kêu gọi con cái Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô phải “tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm”? Tại sao vậy? Và nếu Phao-lô sống hôm nay, có lẽ ông cũng muốn con cái Chúa khắp nơi sống theo tinh thần của hai câu Kinh Thánh này.
Hai câu Kinh Thánh này nằm trong đoạn 16, tức là đoạn cuối cùng của thư tín I Cô-rinh-tô, trong lời kết, dặn dò của Phao-lô từ câu 10 đến hết đoạn. Tại sao trong lời dặn dò cuối thư mà ông vẫn tiếp tục kêu gọi con cái Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô làm những điều này?
Nói đến Hội Thánh Cô-rinh-tô thì chúng ta biết đây là Hội Thánh đầy nan đề. Chúng ta cùng đi lướt qua về Hội Thánh Cô-rinh-tô trong thư tín để hiểu rõ ý của sứ đồ Phao-lô:
· Đoạn 1, sau lời chào thăm từ câu 1-9, sứ đồ Phao-lô đi thẳng vào vấn đề chia rẽ trong Hội Thánh.
· Câu 17 trở đi cho đến hết đoạn 2, ông nói vấn đề kiêu ngạo, tự cho mình là khôn ngoan.
· Đoạn 3, ông nói đến sự bè đảng trong Hội Thánh và lối sống không dựa trên nền tảng là Chúa Giê-su.
· Đoạn 4, ông nói đến sự xét đoán lẫn nhau và sự kiêu ngạo của người Cô-rinh-tô.
· Đoạn 5, ông nói đến vấn đề dâm loạn trong Hội Thánh.
· Đoạn 6, ông nói đến vấn đề kiện cáo trong Hội Thánh và vấn đề dùng thân thể mình cho những việc ô uế.
· Đoạn 7, ông nói đến vấn đề cưới gả và đời sống độc thân.
· Đoạn 8, ông nói đến vấn đề cúng thần tượng và vấn đề ăn đồ cúng.
· Đoạn 9, ông nói đến vấn đề quy chế, nói thẳng là lương bổng của người hầu việc Chúa.
· Đoạn 10, ông nói đến vấn đề con cái Chúa không giữ vững mình trong đức tin.
· Đoạn 11, ông nói đến vấn đề ăn mặt trong giờ nhóm, ăn thông công (kẻ ăn no nê, người thì không có ăn).
· Đoạn 12, ông nói đến vấn đề chê bai, chỉ trích trong thân Chúa. Ông nhắc sự ban cho ân tứ là từ Chúa.
· Đoạn 13, ông nói đến vấn đề yêu thương, tình yêu thương phải như thế nào.
· Đoạn 14, ông nói đến vấn đề trật tự trong khi nhóm họp lại.
· Đoạn 15, ông nói đến tín lý phục sinh của Chúa Giê-su vì có nhiều người sống giống như chết, không vững vàng trong niềm tin của mình.
· Đầu đoạn 16, ông nói đến vấn đề dâng hiến.
Một Hội Thánh có nhiều nan đề như vậy, nên bây giờ chúng ta biết được tại sao cuối thư mà ông cũng kêu gọi con Chúa, “Hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.” Hai câu Kinh Thánh này rất thích hợp cho đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta, đặc biệt là quý nam giới, học và sống một đời sống đắc thắng mà Đức Chúa Trời vui lòng. Một “Nam Giới Đắc Thắng” phải sống theo tinh thần của những câu Kinh Thánh này, với 3 yếu tố sau:
• Nam Giới Đắc Thắng là Người Nam Giới Tỉnh Thức.
• Nam Giới Đắc Thắng là Người Nam Giới Vững Vàng Trong Đức Tin.
• Nam Giới Đắc Thắng là Người Nam Giới Sống Như Đại Trượng Phu.
1. Người Nam Giới Tỉnh Thức
Với hoàn cảnh của Hội Thánh như vậy, sứ đồ Phao-lô khuyên con cái Chúa hãy tỉnh thức. Tiếng Việt chúng ta dùng chữ “tỉnh thức” rất hay, bao gồm “tỉnh” và “thức.” Có những người tỉnh nhưng không thức, lại có người thức nhưng không tỉnh.

Có nhiều điều trong đời sống và trong hành trình tâm linh, chỉ cần tỉnh thức thì chúng ta sẽ thấy rõ, biết rõ tại sao có những chuyện xảy ra. Chúng ta biết Sa-tan quỷ quyệt lắm, nó rỉ tai chúng ta rằng, “Ngươi có đi nhóm là được rồi. Nhóm xong, ngươi cứ đi về, công việc trong Hội Thánh có người khác lo rồi, đừng bận tâm về những gì xảy ra trong Hội Thánh.” Dần dần thì chúng ta không còn gì phải lo cho Hội Thánh và thế thì Hội Thánh xảy ra chuyện. Chúng ta, đặc biệt là những nam giới, phải tỉnh thức thì chúng ta mới thức tỉnh được những gì đã và đang xảy ra xung quanh.
Chuyện cô bé Nazira Rustemova ngủ một giấc ngủ dài 16 năm mà chưa ai hoặc khoa học giải thích được, nhưng có một điều chắc chắn rằng là có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thay đổi trong 16 năm cô ngủ mà cô không hề hay biết.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta không tỉnh thức trong nhiều năm qua trong đời sống tâm linh của mình và nhiều điều đã xảy ra trong đời sống mà không hề hay biết, không hề thắc mắc, và coi như những điều đó không liên quan tới mình.
Kính thưa quý nam giới! Đã đến lúc chúng ta phải tỉnh thức, ít nhất mình biết mình đang ở đâu trong hành trình tâm linh và trong quan hệ với Chúa.
2. Người Nam Giới Vững Vàng Trong Đức Tin
Tỉnh thức mà không vững vàng thì cũng như không. Người không vững vàng thì người này nói cái này mình cũng đồng ý, người khác có ý ngược lại mình cũng cho là đúng.
Vững vàng trong đức tin” là đặt trọn vẹn đức tin của mình nơi Chúa, sống lấy tiêu chuẩn Lời Chúa làm nền tảng. Mọi người có quyền nói với mình, khuyên bảo mình điều này điều nọ, nhưng mình phải xem xét điều họ nói có theo tinh thần của lời Chúa dạy không.
Người “vững vàng trong đức tin” là người sống và hành động theo sự cáo trách của Chúa và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chứ không phải vì một người có quyền thế, nói hay. Người “vững vàng trong đức tin” là người có rễ đâm sâu vào lời Chúa, không dễ bị ru ngủ bởi những lời nửa thật, nửa giả.
Quý nam giới phải biết rằng đức tin con cái chịu ảnh hưởng từ người cha. Theo nghiên cứu, nếu người cha trung tín thờ phượng Chúa thì khi con cái lớn lên, khả năng con cái sẽ tin Chúa rất cao.
Đức tin của người cha ảnh hưởng rất nhiều đến con cái. Có lẽ đến lúc chúng ta hỏi chính mình về tình trạng đức tin của mình? Đặc biệt những người làm cha hỏi chính mình rằng, “Đời sống tin kính Chúa của mình như thế nào?” Có phải con mình đang xa cách Chúa là vì chịu ảnh hưởng bởi đức tin hời hợt của mình không?
3. Người Nam Giới Sống Như Đại Trượng Phu
Trong Bản Truyền Thống thì dịch, “Hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ,” và rất giống như trong Bản KJV, “quit you like men, be strong.”  Chữ này trong nguyên ngữ tiếng Hy-lạp là andrizomai có nghĩa là “làm một người nam hoặc làm can đảm, hoặc bày tỏ mình là một người nam,” có nghĩa là “cư xử, xử sự như một người đàn ông và mạnh mẽ.” Tức là “người nam phải sống xứng đáng một người nam, (chúng ta thường gọi là đấng mày râu).”
Chúng ta thường nghe nói, “Đại trượng phu dám làm thì dám chịu, dám nhận.” “Đại trượng phu, có vấn đề gì thì giải quyết mặt đối mặt, quang minh chánh đại.” Không phải trước mặt người khác thì mình nói này, sau lưng thì nói khác. Đại trượng phu không thể có chuyện gì không theo ý mình thì không dám đối chất, nhưng mình giựt dây sau lưng.
Hãy dốc chí trượng phu” ở đây có ý là “can đảm” và hầu hết các bản dịch khác đều nói ý này. Người nam giới phải sống can đảm mỗi ngày. Nếu mình làm sai, mình can đảm nhận lỗi. Nếu mình thấy người khác làm sai, mình can đảm để lên tiếng và cho người khác biết là họ sai.
Chuyện kể rằng: Có 4 nam giới đi câu cá trái mùa theo luật cho phép. Sau khi câu được một vài con cá thì cảnh sát đến hỏi là cá của ai câu. Bốn nam giới không ai dám nhận là của mình. Thế thì, cảnh sát phạt mỗi người $200. Nếu một người đứng ra nhận là của mình thì chỉ có một người bị phạt thôi.
Kính thưa quý nam giới! Vợ của chúng ta muốn nhìn thấy chồng mình sống can đảm và con mình muốn nhìn thấy cha mình can đảm. Hội Thánh và trong xã hội cũng vậy, muốn bớt đi những nan đề, Hội Thánh và xã hội cần có nhiều người nam sống can đảm, như những đại trượng phu.
Không những nam giới phải can đảm mà còn phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ không những chỉ về thể xác, mà về tinh thần, đời sống tin kính Chúa nữa. Trong một thống kê cho biết, điều mà làm những người vợ cảm thấy cuộc hôn nhân nhàm chán (bored) và thiếu sức sống là hôn nhân mà người chồng cứ chuyện gì cũng hỏi vợ, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.
Chuyện kể rằng: Một Hội Thánh nọ, mỗi lần họp thành phần lãnh đạo, khi quyết định một vấn đề gì quan trọng, thì một vị lãnh đạo luôn nói “để tôi hỏi lại vợ tôi.” Vấn đề này cứ tiếp tục xảy ra nhiều lần, một lần nọ, vị Mục sư Quản nhiệm chịu không nỗi nữa và nói rằng, “Lần tới khi bầu thành phần lãnh đạo của Hội Thánh, tôi nghĩ anh nên để vợ anh thay thế anh vì để khỏi mất thì giờ cả anh và chị, chỉ cần mất thì giờ một mình chị là đủ rồi.”
Nam giới phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày của mình, trong gia đình, trong cách cư xử, trong sinh hoạt của Hội Thánh, và trong xã hội. Đừng bao giờ mình ngồi coi TV trong khi vợ mình cắt cỏ, rửa xe, hay làm một việc nặng nào cho cho mình và gia đình.
Kính thưa quý nam giới, hãy như theo tinh thần của Kinh Thánh dạy, “Hãy can đảm và mạnh mẽ.”
Chúng ta tỉnh thức, chúng ta vững vàng trong đức tin, chúng ta can đảm và mạnh mẽ để làm gì? Câu trả lời là để bày tỏ tình yêu thương. Câu 14 chép, “Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.” Bản Phổ Thông dịch là “Làm việc gì cũng do tình yêu.”
Người viết không bàn về yêu thương là gì, yêu thương phải như thế nào vì chúng ta nghe về đề tài này nhiều lần rồi. Nhưng ngay giây phút này chúng ta có thể hỏi chính mình, có phải chúng ta “Làm việc gì cũng do tình yêu” mà làm phải không? Dễ dàng cho chúng ta đứng trước mặt mọi người để chúng ta nói yêu thương, nhưng quan trọng là chúng ta sống và bày tỏ như thế nào? Chúng ta có can đảm và mạnh mẽ sống theo lời Chúa dạy thế nào là yêu thương không?
Có một tín đồ nói, “Phải chi mình có một cái máy thâu, thâu hết những cuộc nói chuyện của con cái Chúa trong tuần. Rồi sáng Chúa nhật mình mở nghe xem để biết thật về đời sống yêu thương, tha thứ của mỗi con cái Chúa như thế nào.”
Kính thưa quý nam giới! Nếu chúng ta đang làm những việc mình đang làm không phải vì tình yêu thương, đây là cơ hội mình “can đảm và mạnh mẽ” để xét lại đời sống mình.
Kết Luận
• Nam giới đắc thắng là nam giới phải tỉnh thức, tỉnh thức để biết thật giả.
• Nam giới đắc thắng là nam giới phải vững vàng trong đức tin, vì không có đức tin thì không thể nào làm vui lòng Chúa.
• Nam giới đắc thắng là nam giới phải sống như đại trượng phu, can đảm, mạnh mẽ và làm gương sáng trong mọi lĩnh vực trong đời sống.
Chúng ta tỉnh thức, vững vàng trong đức tin, và can đảm và mạnh mẽ với mục đích để yêu: Yêu Chúa và yêu người. Yêu Chúa bằng cách yêu lời Ngài, trung tín thờ phượng và phục vụ Ngài. Yêu người là yêu những người lân cận mình: vợ, con, người thân, người trong đức tin và xung quanh.
MS Võ Ngọc Triển