Kêu Gọi

“Nếu có 1000 người nam dâng cho Liên Đoàn $10 mỗi năm, Liên Đoàn Nam Giới sẽ có ít nhất $10000 ngân quỹ cho mỗi năm.” Liên Đoàn tiếp tục kêu gọi sự dâng hiến của quý nam giới và Hội Thánh cho quỹ Liên Đoàn.

Ủng hộ tài chánh cho Liên Đoàn, xin gởi về Thủ Quỹ của Liên Đoàn ở địa chỉ: 
MS Andrew Nhật Nguyễn
3223 Crystal Palm Ct. 
Las Vegas, NV 89117
Chi phiếu, xin ghi Liên Đoàn Nam Giới.