Friday, June 29, 2012

Bài Học Kinh Thánh: XIN HÃY SAI TÔI

(Trích từ BẢN TIN số Đặc Biệt Mừng Đại Hội Báp Tít 28)
"Và tôi nghe tiếng Chúa phán: ‘Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?’ Tôi thưa: ‘Dạ, có tôi đây, xin hãy sai tôi’" (I-sa 6:8).
I-sa đoạn 6 cho chúng ta thấy những điều kiện cần phải từng trải cho một người được Chúa sai đi.

I. Tôi Thấy: thấy gì?
1. Thấy Chúa: "Vào năm Vua Ô-xia băng hà, tôi thấy Chúa ngồi trên ngai cao cả, tôn quý" (c. 1). Thấy sự oai nghi cả thể của Chúa. Chúa có phải đang ở vị trí cao cả nhất trong đời sống chúng ta hay không? Làm sao có thể thấy Chúa? Vì Chúa là Đấng vô hình. Ai thấy Chúa thì sẽ chết. Nhưng Chúa cho chúng ta thấy sự thánh khiết, sự yêu thương, sự cao trọng, sự thanh liêm, sự quyền năng, sự khôn ngoan, sự hiểu biết của Ngài. Chúng ta biết Chúa. Ngài là ai? Ngài là Đấng đầy quyền năng, Ngài không hề thay đổi, và là Đấng tể trị mọi sự.

KINH NGHIỆM ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI

(Trích từ BẢN TIN số Đặc Biệt Mừng Đại Hội Báp Tít 28)
Tuổi thơ ấu ở quê tôi có những chuyện xảy ra hằng ngày, giờ ngẫm nghĩ lại vẫn còn tức cười nhưng rất thấm thía. Chuyện mấy đứa bé nhỏ được mẹ sai đi mua ít muỗng dầu hay ít đồng bột ngọt. Mấy đứa nhận tiền từ mẹ rồi đi, nhưng một lát trở về không có mua được cái gì, thậm chí không nhớ là mẹ sai mua cái gì. Mới nghe qua thì thấy tức cười, nhưng chắc chắn có một bài học ở đây, đặc biệt là những người được kêu gọi hay được sai đi để hầu việc Chúa—Có nhiều người được sai đi nhưng không kết quả hoặc hiện không biết việc mình đang làm.


Thursday, June 28, 2012

6 CHIẾN TRẬN NAM GIỚI PHẢI THẮNG

Theo Bill Perkins, mỗi nam giới có 6 chiến trận cần phải thắng. Nam giới phải nhận biết  mình đang trong chiến trận và mỗi nam giới phải:

1. Chiến đấu cho vị trí của mình trong Chúa
2. Chiến đấu cho đời sống thánh khiết của mình
3. Chiến đấu để gìn giữ gia đình mình
4. Chiến đấu trong những nghịch cảnh
5. Chiến đấu cho những người bạn mình
6. Chiến đấu để tăng trưởng đức tin của mình