Saturday, October 10, 2009

Chỉ Một Nguyên Nhân – Mác 2:1-5

Năm 1996, hàng chục ngàn mục sư, lãnh đạo gồm các hệ phái khác nhau, đã về tham dự ba ngày Đại Hội của “Promise Keepers” tại Georgia Dome, Atlanta, GA. Những lần mời gọi của các diễn giả, thì sự đáp ứng của người phó hội lên đến hàng ngàn người và họ đã cam kết sẽ “Sold Out” đời sống của họ để Chúa dùng. Năm nay Liên Hữu Báp Tít vừa tròn hai mươi lăm tuổi, thiết nghĩ các con trai của Chúa trong Liên Hữu cũng đã trưởng thành. Và liệu các con trai của Ngài trong Liên Đoàn Nam Giới của Liên Hữu cũng “Sold Out”? Tin lành Mác 2:1-5 cho chúng ta biết quyền năng của Chúa đã chữa bệnh cho người bại liệt. Nhưng bốn người đàn ông vô danh đã “Sold Out” để đóng góp đáng kể trong mẫu chuyện. Xin chúng ta tìm học những tinh thần “Sold Out” của họ. (Sold out có nghĩa “Nhiệt tâm trong điều mình tin chắc hoặc hết lòng với giá trị vĩnh cửu dù mình phải trả nhiều giá và sự hy sinh.”(*) )


Friday, October 9, 2009

Hội Thánh Chúa Tại Địa Phương Đang Hướng Về Đâu?

Trong tờ báo Baptist Standard của Giáo Hội Báp-Tít Tiểu Bang Texas, được ấn hành trong tháng 10, 2009, MS Randel Everett, Giám Đốc Điều Hành, có viết trong bài “Is It an Institution or a Movement” (tạm dịch, Hội Thánh là Một Tổ Chức Hay Một Hoạt Động). Ông đã đưa ra một số chiều hướng đã đưa đến Hội Thánh khắp nơi suy giảm:

Thursday, October 8, 2009

Chuyến Truyền Giáo Cam-bốt & Việt Nam Mùa Hè 2009

Mùa Hè 2009 là một mùa Hè bận rộn và ý nghĩa đối với BCH và một số nam giới trong Liên Đoàn. Với sự bảo trợ và ủng hộ của Liên Đoàn, MS Võ Ngọc Triển, Thư ký, cùng với các anh em trong Ban Nam Giới tại Hội Thánh Báp-Tít Đức Tin Dallas, TX đã đi truyền giáo tại Cam-bốt và Việt Nam. Đoàn truyền giáo rời Dallas vào ngày 13/7/2009 và đến Pnôm-pênh ngày 15/7/2009. Đây là phái đoàn đi làm công tác xây dựng và sửa chữa nhà cửa, nhà nguyện. Sau hai ngày làm việc, phái đoàn đã hoàn tất một lớp học, cũng là nơi thờ phượng và nơi phát thuốc tại Làng Rau Muống.