Thursday, November 9, 2017

LÒNG BIẾT ƠN CHÚA

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.”
Thi Thiên 103:1-5


Trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều thứ đem đến ích lợi và tiện nghi cho chúng ta, như là xe hơi, máy điện toán, hệ thống dùng thẻ “credit card,” máy điện thoại cầm tay. Càng ngày với những phát minh mới mẻ, tối tân người ta chế ra nhiều máy móc, dụng cụ rất có ích cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nhưng nếu hỏi về đời sống tâm linh thì có những điều gì đem đến ích lợi cho chúng ta không, để mình sống theo đúng mục đích và làm vừa lòng Chúa? Một trong những đức hạnh quan trọng, thiết nghĩ rất có ích lợi cho đời sống tâm linh của chúng ta ngoài đức tin, đó là một tấm lòng luôn biết ơn Chúa, nhất là khi chúng ta đang ở trong tháng 11, nhắc nhở mọi người về lễ Tạ Ơn.
  

ƠN CAO SÂU

"Hễ ai nhận Ngài (Cứu Chúa Giê-su), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài"
(Giăng 1:12)


Mỗi khi mùa Thu đến, khí hậu bắt đầu se lạnh, lại nhắc nhở mỗi người chúng ta về một mùa lễ thật đầy ý nghĩa, đó là lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Tạ ơn là một cá tánh tự nhiên mà ông Trời đã đặt trong lòng của loài người.  Nếu ai giúp đỡ mình một điều gì thì tự nhiên trong lòng chúng ta phát xuất ra một tình cảm kính mến và nhớ ơn đặc biệt.  Người Việt chúng ta có nhiều câu ca dao hay tục ngữ để nói đến hai chữ “ơn nghĩa” như sau: "Cây có cội, nước có nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng..."  Câu ca dao này hầu như cũng gián tiếp nhắc nhở thêm một điều, đó là giữa tình nghĩa của con người với nhau mà chúng ta còn biết ơn, thì huống gì đối với Đấng Sáng Tạo, chúng ta lại không biết bày tỏ lòng cảm tạ Ngài sao?
  

Tuesday, February 28, 2017

NAM GIỚI CẦU XIN GÌ?

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu; nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. - Mác 10:39-40
Có hai anh nam giới đến hỏi xin Chúa Giê-su một chổ ngồi, có lẽ họ muốn ngồi trong khi chưa phải lúc để ngồi  “vì đã xin quá sớm, sợ mất phần nên xí trước chăng!”. Ngồi, trong cách nghĩ trần tục là vị trí làm xếp, tìm vinh quang cao trọng, danh giá để hưởng thụ hơn người, đi với Chúa nhưng họ còn tơ tưởng cái ngổi của thế gian.