Wednesday, July 15, 2009

Nam Giới Đang Ở Đâu?

Chúng ta đang sống thời đại mà xã hội coi trọng người nữ hơn người nam. Có thể chúng ta không tin hay không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Theo một tài liệu thăm dò gần đây nhất cho biết, 72% người dân Mỹ ăn mừng Lễ Cha (Father’s Day) trong khi đó thì 81.8% người dân ăn mừng Lễ Mẹ (Mother’s Day) và trung bình món quà mua cho người cha là 40 đô-la, nhưng cho người mẹ là 60 đô-la trong những ngày lễ này.

Sunday, July 12, 2009

Chuyến Truyền Giáo Cam-bốt & Việt Nam

Cám ơn Chúa cho tinh thần truyền giáo của Liên Đoàn Nam Giới. Cũng trong mùa Hè này, từ ngày 21-31/7, Mục sư Đặng Ngọc Thiên Ân, Liên Đoàn Phó, cùng các con cái Chúa tại Hội Thánh College Avenue đi truyền giáo tại Cam-bốt và Việt Nam qua chương trình Y-tế. Liên Đoàn Nam Giới cũng dự phần bằng cách gởi ủng hộ tài chánh để phái đoàn vận chuyển hơn 100 pounds thuốc đến cánh đồng truyền giáo. Cám ơn Chúa đã dùng Mục sư Liên Đoàn Phó và Hội Thánh College Avenue trong chương trình Y-tế này. Một lượng thuốc rất lớn đã được phát ra tại Đại Hội và nhiều nơi khác nhau. Chúng ta cám ơn Chúa cho cơ hội để chúng ta dự phần và chúng ta cũng nhớ đến Mục sư Liên Đoàn Phó và anh em trong Đoàn Truyền Giáo trong sự cầu thay.


Cầu xin Chúa ban phước cho chuyến đi và danh Chúa được vinh hiển qua chuyến truyền giáo này.

Saturday, July 11, 2009

Chuyến Truyền Giáo Cam-bốt Mùa Hè 2009

Dưới sự bảo trợ và ủng hộ của Hội Thánh Báp-Tít Đức Tin Dallas, Mục sư Võ Ngọc Triển, Thư ký Liên Đoàn, cùng với các anh em trong Ban Nam Giới sẽ đi truyền giáo tại Cam-bốt trong mùa Hè này. Trong chuyến truyền giáo này, Đoàn Truyền giáo sẽ ở lại Phnompenh 10 ngày để sửa chữa cơ sở nhà thờ, xây cất một phòng lớp học, và cất những ngôi nhà cho những người Việt nghèo tại đó. Sau đó Đoàn Truyền Giáo sẽ đi thăm những Hội Thánh sắc tộc trên vùng cao nguyên. Đoàn truyền giáo sẽ rời Dallas vào ngày 13/7/2009 và trở về ngày 4/8/2009. Đây là lần đầu tiên Hội Thánh có một phái đoàn truyền giáo mà có nhiều con cái Chúa ủng hộ và dự phần, đặc biệt là nhiều người nam trong Hội Thánh hăng hái tham gia công tác truyền giáo. Xin quý vị, đặc biệt là những nam giới, nhớ đến Đoàn Truyền Giáo trong sự cầu nguyện. Đoàn Truyền Giáo ước ao sẽ học nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi này và dùng kinh nghiệm này để tổ chức cho những lần truyền giáo sắp đến.


Liên Đoàn Nam Giới cám ơn Chúa có cơ hội dự phần bằng cách giúp Mục sư Võ Ngọc Triển tài chánh cho chuyến đi này.

Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua Đoàn Truyền Giáo này.