Saturday, July 11, 2009

Chuyến Truyền Giáo Cam-bốt Mùa Hè 2009

Dưới sự bảo trợ và ủng hộ của Hội Thánh Báp-Tít Đức Tin Dallas, Mục sư Võ Ngọc Triển, Thư ký Liên Đoàn, cùng với các anh em trong Ban Nam Giới sẽ đi truyền giáo tại Cam-bốt trong mùa Hè này. Trong chuyến truyền giáo này, Đoàn Truyền giáo sẽ ở lại Phnompenh 10 ngày để sửa chữa cơ sở nhà thờ, xây cất một phòng lớp học, và cất những ngôi nhà cho những người Việt nghèo tại đó. Sau đó Đoàn Truyền Giáo sẽ đi thăm những Hội Thánh sắc tộc trên vùng cao nguyên. Đoàn truyền giáo sẽ rời Dallas vào ngày 13/7/2009 và trở về ngày 4/8/2009. Đây là lần đầu tiên Hội Thánh có một phái đoàn truyền giáo mà có nhiều con cái Chúa ủng hộ và dự phần, đặc biệt là nhiều người nam trong Hội Thánh hăng hái tham gia công tác truyền giáo. Xin quý vị, đặc biệt là những nam giới, nhớ đến Đoàn Truyền Giáo trong sự cầu nguyện. Đoàn Truyền Giáo ước ao sẽ học nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi này và dùng kinh nghiệm này để tổ chức cho những lần truyền giáo sắp đến.


Liên Đoàn Nam Giới cám ơn Chúa có cơ hội dự phần bằng cách giúp Mục sư Võ Ngọc Triển tài chánh cho chuyến đi này.

Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua Đoàn Truyền Giáo này.