Monday, June 29, 2015

5 NAN ĐỀ HÀNG ĐẦU CỦA NAM GIỚI

Tạp Chí Living phát hành vào tháng 6 năm nay có đăng tải một bài viết rất xuất sắc mang tựa đề, “Five Health Concerns for Men,” do tác giả Pamela Hammonds. Trong bài viết, tác giả đưa ra con số thống kê, nghiên cứu của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (Centers for Disease Control and Prevention, CDC.gov) rằng trung bình người nữ tuổi thọ hơn người nam là 5 tuổi. Có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng sức khoẻ suy giảm của người nam. Một trong những nguyên nhân là người nam coi thường việc phòng ngừa bệnh và không tìm kiếm sự giúp đỡ, tư vấn về sức khoẻ. Tác giả cho rằng có thể người nam thiếu kiến thức về vấn đề sức khoẻ hoặc cái “tôi” của người nam quá lớn khiến người nam không đi gặp bác sĩ hàng năm và bỏ qua những sinh hoạt cần thiết cho sức khoẻ dẫn đến đời sống không khoẻ, bệnh tật. Tác giả đưa ra năm quan ngại về sức khỏe mà người nam có thể tiếp thu để có đời sống khoẻ mạnh.

Sunday, June 28, 2015

TIẾNG GỌI NAM GIỚI

Trong tiếng Việt có nhiều từ dùng để chỉ nam giới. Khái quát có thể có các từ “đàn ông” chỉ về những ai không thuộc hệ đàn bà, giới nữ yểu điệu. Họ được gọi nam giới “con trai,” đàn ông nói chung, khi có tuổi gọi là “ông già,” “cụ già,” “lão già,” nói về nam giới với ý nghĩa hơi mỉa mai, tếu táo có thể gọi “đực rựa,” “đực”; gọi trong tương quan với nữ giới và có chút ngữ nghĩa văn chương có thể gọi là “phái mạnh” hay “đấng mày râu.”

     Cách xưng hô ở ngôi thứ ba, nam giới được gọi bằng các từ “thằng,” “thằng ấy,” “đực rựa,” “cậu,” “ông,” “bố,” “chú,” hay “bác.” Theo đó trong quan niệm của người Á Đông, nam giới luôn là những người lãnh đạo gia đình, bộ lạc, dân tộc, quốc gia, và mọi của cải đều truyền cho con trai với ý nghĩa “quyền huynh thế phụ.” Quan niệm Nho giáo tại các nước Đông Phương cũng nhấn mạnh thêm vai trò thống trị tuyệt đối của nam giới, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.”(Ý rằng: một trai cũng được coi là có, nhưng 10 nữ vẫn coi là không.)

Thursday, June 18, 2015

Thư Kêu Gọi Tham Dự Sinh Hoạt Nam Giới tại Đại Hội


Ngày 11 tháng 6 năm 2015

Kính gởi: Quý Mục Sư, Các Ban Chấp Hành, và Quý Nam Giới

Chỉ còn vài tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại Đại Hội Liên Hữu Báp-Tít lần thứ 31 tại Dallas, Texas. Xin thay cho Liên Đoàn Nam Giới chúng tôi kêu gọi và ước mong là tất cả chúng ta sẽ gặp nhau để cùng thờ phượng Chúa, thông công, và cùng góp phần xây dựng công việc Chúa chung.

Cùng với Đại Hội và các Liên Đoàn thuộc Liên Hữu Báp-Tít, Liên Đoàn Nam Giới cũng sẽ có nhiều sinh hoạt. Chúng tôi xin giới thiệu đến các Mục Sư và quý Nam Giới để biết, cầu nguyện, và mong rằng quý vị sẽ giúp thông báo rộng rãi các sinh hoạt của Liên Đoàn Nam Giới tại Đại Hội như sau:
1. Liên Đoàn Nam Giới sẽ có 2 Chương Trình Sinh Hoạt cho tất cả các Nam Giới trong 2 ngày: 3 và 4/7/2015, từ 10:45-12:00pm
2. Sẽ có 1 phần thưởng đặc biệt cho Ban Nam Giới có số người dự sinh hoạt Nam Giới tại Đại Hội đông nhất. Và một số phần thưởng bốc thăm dành cho các cá nhân tham dự.
3. Năm nay sẽ bầu cử Liên Đoàn Phó và Thủ Quỹ Liên Đoàn, xin cầu nguyện Chúa kêu gọi  người dự phần.
4. Liên Đoàn Nam Giới sẽ có một Bàn Giới Thiệu tại Đại Hội gồm: Bán ly cà phê kỷ niệm (coffee mugs) theo chủ đề Đại Hội “Hành Trình 40 Năm”, cùng với cà phê starbucks để gây quỹ. Mong quý Nam Giới ghé thăm.
5. Năm nay Liên Đoàn Nam Giới sẽ giúp lo 3 bữa điểm tâm cho Đại Hội. Mong quý Nam Giới góp một tay vào giờ phân phát thức ăn bằng cách liên lạc với chúng tôi.

Chúng tôi ước ao quý Nam Giới cầu nguyện cho Đại Hội, đặc biệt cho các sinh hoạt của Liên Đoàn Nam Giới từ nay cho đến ngày Đại Hội. Ước mong là sẽ có nhiều Nam Giới tham dự Đại Hội và cũng tham dự 2 chương trình sinh hoạt của Liên Đoàn Nam Giới.

Cầu xin Chúa ban phước lành trên quý Mục Sư, Hội Thánh, và quý Nam Giới.

Trong Danh Chúa,Mục Sư Đặng Quy Thế