Thursday, June 18, 2015

Thư Kêu Gọi Tham Dự Sinh Hoạt Nam Giới tại Đại Hội


Ngày 11 tháng 6 năm 2015

Kính gởi: Quý Mục Sư, Các Ban Chấp Hành, và Quý Nam Giới

Chỉ còn vài tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại Đại Hội Liên Hữu Báp-Tít lần thứ 31 tại Dallas, Texas. Xin thay cho Liên Đoàn Nam Giới chúng tôi kêu gọi và ước mong là tất cả chúng ta sẽ gặp nhau để cùng thờ phượng Chúa, thông công, và cùng góp phần xây dựng công việc Chúa chung.

Cùng với Đại Hội và các Liên Đoàn thuộc Liên Hữu Báp-Tít, Liên Đoàn Nam Giới cũng sẽ có nhiều sinh hoạt. Chúng tôi xin giới thiệu đến các Mục Sư và quý Nam Giới để biết, cầu nguyện, và mong rằng quý vị sẽ giúp thông báo rộng rãi các sinh hoạt của Liên Đoàn Nam Giới tại Đại Hội như sau:
1. Liên Đoàn Nam Giới sẽ có 2 Chương Trình Sinh Hoạt cho tất cả các Nam Giới trong 2 ngày: 3 và 4/7/2015, từ 10:45-12:00pm
2. Sẽ có 1 phần thưởng đặc biệt cho Ban Nam Giới có số người dự sinh hoạt Nam Giới tại Đại Hội đông nhất. Và một số phần thưởng bốc thăm dành cho các cá nhân tham dự.
3. Năm nay sẽ bầu cử Liên Đoàn Phó và Thủ Quỹ Liên Đoàn, xin cầu nguyện Chúa kêu gọi  người dự phần.
4. Liên Đoàn Nam Giới sẽ có một Bàn Giới Thiệu tại Đại Hội gồm: Bán ly cà phê kỷ niệm (coffee mugs) theo chủ đề Đại Hội “Hành Trình 40 Năm”, cùng với cà phê starbucks để gây quỹ. Mong quý Nam Giới ghé thăm.
5. Năm nay Liên Đoàn Nam Giới sẽ giúp lo 3 bữa điểm tâm cho Đại Hội. Mong quý Nam Giới góp một tay vào giờ phân phát thức ăn bằng cách liên lạc với chúng tôi.

Chúng tôi ước ao quý Nam Giới cầu nguyện cho Đại Hội, đặc biệt cho các sinh hoạt của Liên Đoàn Nam Giới từ nay cho đến ngày Đại Hội. Ước mong là sẽ có nhiều Nam Giới tham dự Đại Hội và cũng tham dự 2 chương trình sinh hoạt của Liên Đoàn Nam Giới.

Cầu xin Chúa ban phước lành trên quý Mục Sư, Hội Thánh, và quý Nam Giới.

Trong Danh Chúa,Mục Sư Đặng Quy Thế