Tuesday, June 22, 2010

Điều Ta Có

Trong Kinh Thánh, Công-vụ 3:1-8, có thuật lại câu chuyện người què gặp Phi-e-rơ và Giăng trước đền thờ. Người què xin họ cho tiền, nhưng họ nhân danh Chúa chữa bệnh cho người và người què đi đứng lại bình thường.
     Câu chuyện về sự chữa lành một người què xảy ra trong một thời gian ngắn sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ Ngũ Tuần. Chúa Giê-xu đã hứa ban cho môn đồ quyền năng để họ làm chứng cho Chúa – đầu tiên tại thành Giê-ru-sa-lem. Cùng một quyền năng mà Ngài hứa cho các môn đồ khi xưa, Ngài cũng hứa ban cho chính tôi và quý vị ngày hôm nay để trở thành chứng nhân cho Ngài tại trần gian này! Công-vụ 1:8, “Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất."


     Phép lạ này xảy ra tại ngay thành Giê-ru-sa-lem là nơi mà tất cả những người lãnh tụ đã kết án và đóng đinh Đấng Christ vẫn còn đang sống tại đó. Những Cơ đốc nhân này được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và bằng quyền năng của Ngài, Đức Chúa Trời đã đưa nhiều người bước vào Hội Thánh và trở thành con Cái của Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh mô tả là những Cơ đốc nhân này đang trên đường đi đến Đền Thờ để cầu nguyện - ĐÂY LÀ MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG NHƯNG LẠI CÓ MỘT CHƯƠNG TRÌNH THẬT TUYỆT VỜI! Công-vụ 3:1-3, “1 Phi-e-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2 Một anh què từ lúc sơ sinh hằng ngày được khiêng đến Đền Thờ, đặt tại Cổng Đẹp để xin khách vào đền bố thí. 3 Thấy Phi-e-rơ và Giăng bước vào Đền Thờ, anh xin họ cho ít tiền.” Khi Phi-e-rơ nghe lời van xin của người què này xin “bố thí”, Đức Thánh Linh vận hành trong Phi-e-rơ! Khi Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta, bất kỳ một ngày hay một thời khắc bình thường nào đó cũng có thể trở thành một thời khắc phi thường cho mục đích của Đức Chúa Trời! Lời của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta, nhưng không một ai có thể biết điều gì sắp hoặc sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng ta phải vâng theo Lời phán của Đấng Christ để chúng ta có thể được Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt! Phi-e-rơ và Giăng đã đi ngang qua và thấy người què này nhiều lần trước đây, nhưng lần này thì khác!
      ĐÂY LÀ NHỮNG CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NHƯ CHÚNG TA VỚI MỘT SỰ XỨC DẦU SIÊU NHIÊN! Công-vụ 3:4-5, “ 4 Phi-e-rơ và Giăng đều chăm chú nhìn anh. Phi-e-rơ bảo: “Anh hãy nhìn chúng tôi đây!” 5 Anh què ngước nhìn hai người, mong được họ cho chút gì.” Cùng một Đức Thánh Linh đã xức dầu cho Phi-e-rơ giảng trong ngày Lễ Ngũ Tuần bất ngờ vận hành trong ông MỘT LẦN NỮA. Phi-e-rơ biết rằng ông không có đồng xu nào trong túi hết, nhưng ông được Đức Thánh Linh thúc giục dừng lại và nói chuyện với người ăn xin què này! Lưu ý, Báp-tem trong Đức Thánh Linh là nguồn năng lực được Chúa tuôn đổ trong chúng ta để giúp cho những nhu cần trên thế giới. Khi người tin Chúa được báp-tem, chúng ta nên mong đợi đời sống tự nhiên của chúng ta được Đức Chúa Trời xức dầu bằng sự sống siêu nhiên! Phi-e-rơ và Giăng đang trên đường đi CẦU NGUYỆN và phép lạ này được xảy ra. Đức Chúa Trời ở trong tâm trí của họ! Họ đang thật hướng lòng về Chúa để chuẩn bị trong sự cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời. Con dân Chúa hãy bắt đầu một ngày bằng sự cầu nguyện, chuẩn bị đời sống và tấm lòng của mình để Đức Thánh Linh vận hành! Điều gì xảy ra nếu họ cảm thấy Đức Thánh Linh đang thúc giục họ, nhưng họ cứ làm ngơ và tiếp tục đi theo cách của họ? Chắc chắn cơ hội tuyệt vời nầy đã bị đánh mất, nhưng sự vâng lời của họ đã khai phóng và Đức Chúa Trời làm một điều lớn tại giờ phút đó! Công-vụ 3:6-8, “Phi-e-rơ nói: “Bạc, vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, xin tặng cho anh: Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su ở Na-xa-rét, anh hãy bước đi!” 7 Phi-e-rơ nắm tay phải anh đỡ đứng dậy. Lập tức, bàn chân và xương mắt cá anh trở nên vững vàng, 8 Anh què nhảy lên, đứng dậy, bước vào Đền Thờ với hai sứ đồ, vừa đi, vừa nhảy và ca ngợi Đức Chúa Trời.”
     Đức tin của Phi-e-rơ và Giăng và sự khai phóng ân tứ đã chữa lành cho người què này. Mệnh lệnh của chúng ta là “ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH, chúng ta phải sống trong trạng thái ĐẦY DẪY và khi đó Thánh Linh có thể vận hành bất kỳ lúc nào vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời!
Điều tôi học được từ Phi-e-rơ và cũng là Chủ Đề của Đại hội năm nay “Hãy Vùng Dậy” và nói như Phi-e-rơ: “ĐIỀU TÔI CÓ!” Điều gì chúng ta có? Điều gì chúng ta có thể ban cho? Là con người chúng ta luôn nghĩ về điều chúng ta không có, nhưng Đức Chúa trời hỏi chúng ta về điều chúng ta có! Khi vùng dậy hãy biết chúng ta đang có điều gì để hầu việc Chúa.
 • Chúng ta có Chúa Giê-xu!
 • Chúng ta có Đức Thánh Linh để giúp đỡ chúng ta!
 • Chúng ta có Lời của Đức Chúa Trời!
 • Chúng ta có sự xức dầu từ Đức Chúa Trời!
 • Chúng ta có ân tứ của Đức Thánh Linh!
 • Chúng ta có quyền năng trong sự cầu nguyện!
 • Chúng ta có những Lời hứa từ Đức Chúa Trời!
 • Chúng ta có huyết của Chúa Giê-xu!
 • Chúng ta có quyền năng của sự phục sinh hành động trong chúng ta!
 • Chúng ta có ân điển của Đức Chúa Trời!
 • Chúng ta có sự đắc thắng qua Chúa Giê-xu Christ là Chúa của chúng ta!
      Phi-e-rơ nói “ĐIỀU TA CÓ TA CHO NGƯƠI” khi Phi-e-rơ và Giăng nắm lấy tay của người què, Chúa Giê-xu nắm lấy tay Phi-e-rơ và Giăng, sự chữa lành đến với người què. . Người què hy vọng nhận được tiền nhưng thay vào đó, anh ta đã nhận được sự chữa lành! Công-vụ 3:9-10, “Tất cả dân chúng đều thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời. Họ nhận ra anh chính là người thường ngồi ăn xin tại Cổng Đẹp của Đền Thờ nên họ vô cùng kinh ngạc sửng sốt khi thấy việc này xảy ra.”
     Chúa đang cần chúng ta vùng dậy và hãy cho những điều chúng ta có cho những người hư mất, cho công việc Chúa và cho ngay trong gia đình của chúng ta. Công-vụ 4:4, “Nhiều người đã được nghe lời Chúa thì tin. Số nam môn đệ lên đến năm ngàn.” Hãy Vùng Dậy và đánh một trận tốt lành cho Nhà Chúa.
Mục sư Đặng Ngọc Thiên-Ân