Sunday, July 1, 2012

BÀI HỌC LÃNH ĐẠO TỪ LOÀI KIẾN

(Trích từ BẢN TIN số Đặc Biệt Mừng Đại Hội Bá Tít 28)
Châm Ngôn 6:6-8: Hỡi kẻ lười biếng, hãy đến xem con kiến; Hãy xem đường lối nó để trở nên khôn ngoan. Nó không có người lãnh đạo, giám đốc hay cai trị; Nhưng nó tích trữ lương thực vào mùa hè Và thu nhặt thực phẩm trong mùa gặt.

Chúng ta có muốn làm một sự thay đổi không?

Chúng ta thấy hết sức lạ lùng rằng một trong những con vật nhỏ xíu mà Chúa tạo nên có thể trở thành những bài học đầy ý nghĩa cho chúng ta. Những bài học được tóm tắt như sau: (ANTS có nghĩa là “những con kiến” trong tiếng Anh.)

A—Attitude of Initiative (Tinh Thần Khởi Sự)
Loài kiến không cần cấp lãnh đạo, cấp trên để bảo họ bắt đầu công việc. Có những việc, không cần có lãnh đạo, chúng ta cũng có thể làm được: cầu nguyện, dâng hiến, ...

N—Nature of Integrity (Bản Tính Thanh Liêm)
Loài kiến làm việc trung tín, không cần người coi chừng để giữ chúng làm điều đúng. Những việc chúng ta làm mà người khác không thấy, chúng ta có dám làm trước người khác không?

T—Thirst for Industry (Bản Tính Siêng Năng)
Loài kiến làm việc khó nhọc, chăm chỉ. Chúng sẵn sàng xây dựng lại ổ nếu bị phá sập. Những gì đã bị phá vỡ, chúng ta có sẵn sàng để xây dựng lại hay là chúng ta chỉ trích và đổ lỗi lẫn nhau?

S—Source of Insight (Tinh Thần Sáng Suốt)
Loài kiến chuẩn bị sẵn thức ăn vào mùa Hè. Chúng ta có sống hết mình cho hiện tại để đầu tư vào tương lai không?

Nếu chúng ta để ý và chịu học hỏi những cách sinh hoạt của loài kiến, chúng ta có thể trưởng thành một cách khôn ngoan.

Bố Cục trích từ The Maxwell Leadership Bible