Monday, July 16, 2012

SỰ QUYẾT TÂM CỦA NAM GIỚI


(Trích từ BẢN TIN số 6 của LDNG)
Tháng 9 năm vừa qua, hảng phim Cơ Đốc Sherwood Pictures cho ra bộ phim gia đình có tên là “Courageous” và được trình chiếu khắp nơi. Đây là một bộ phim hay có giá trị cho gia đình, đặc biệt cho những người nam giới. Bộ phim kết thúc bằng một Sự Quyết Tâm (The Resolution, xem trang 3) mà những người nam giới cùng đọc và hứa nguyện trước mặt Chúa, Hội Thánh, và gia đình mình. Tác giả xin tạm dịch Sự Quyết Tâm như sau:

 • Trước mặt Chúa TÔI XIN HỨA NGUYỆN hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chính tôi, cho vợ tôi, và con cái của tôi.
 • TÔI SẼ yêu thương họ, bảo vệ họ, phục vụ họ và dạy Lời Chúa cho họ như một người lãnh đạo thuộc linh trong mái ấm của tôi.
 • TÔI SẼ chung thủy với vợ tôi, yêu thương, và quí trọng nàng, và tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nàng như Chúa Giê-su đã làm cho chính tôi.
 • TÔI SẼ chúc phước con cái tôi và dạy chúng kính yêu Chúa hết lòng, hết ý, và hết sức.
 • TÔI SẼ dạy dỗ chúng biết tôn trọng thẩm quyền và sống có trách nhiệm.

 • TÔI SẼ đối chất sự gian ác, tìm cầu sự công chính, và bày tỏ sự thương xót.
 • TÔI SẼ cầu nguyện cho người khác và đối xử mọi người với sự nhân từ, tôn trọng, và yêu thương.
 • TÔI SẼ làm việc chuyên cần để cung cấp mọi nhu cầu đời sống của gia đình.
 • TÔI SẼ tha thứ những ai phạm lỗi với tôi và giải hòa với những người mà tôi làm sai quấy.
 • TÔI SẼ học hỏi từ những lỗi lầm của mình, ăn năn tội mình, và bước đi trong sự thanh liêm như một nam giới chịu trách nhiệm trước mặt Chúa.
 • TÔI SẼ bằng mọi cách kính yêu Chúa, trung tín với Hội Thánh Chúa, vâng theo Lời Chúa, và làm theo thánh ý của Ngài.
 • TÔI SẼ can đảm hành động với sức Chúa cho để làm trọn sự quyết tâm này cho cả cuộc đời còn lại của tôi và vì sự vinh hiển của Chúa.
Người nam giới muốn thực hiện theo Sự Quyết Tâm này sẽ ký tên mình và ghi vào ngày mình hứa nguyện, và sự hứa nguyện này sẽ được hai người khác làm nhân chứng.
Đây là những điều mà tôi tin chắc Đức Chúa Trời sẽ vui lòng khi nam giới hứa nguyện và cậy sức Chúa để làm theo. Gia đình sẽ thêm hạnh phúc và êm ấm, Hội Thánh sẽ phát triển, và danh của Đức Chúa Trời sẽ được nhiều người chưa biết Chúa biết đến khi có nhiều nam giới cùng LĐNG sống theo Sự Quyết Tâm này.  

MS Võ Ngọc Triển, LĐT
Hội Thánh Báp Tít Việt Nam Sachse, TX